FC TENSTAR MELLE

Officiële website

Stamnumer : 7206

ALGEMEEN

Het bestuur van FC Tenstar Melle heeft recentelijk beslist om een ouderraad op te richten. Deze zal in werking treden vanaf het seizoen 2017-2018.

 

We zien de ouderraad als een adviesorgaan dat opmerkingen, suggesties en eventuele klachten aangaande de jeugdwerking kan kanaliseren en aankaarten bij het bestuur. De ouderraad moet een hefboom worden om de bestaande jeugdwerking nog te verbeteren.

 

Optimalisatie van de interne communicatie is een belangrijke doelstelling.

 

Ouders kunnen zich kandidaat stellen door dit schriftelijk of via mail te laten weten aan Geert Vanstraeseele, onze jeugdsecretais , geert.vanstraeseele@telenet.be.

 

We vinden het belangrijk om iedereen aan het woord te laten. Vandaar ons objectief om uit alle leeftijdscategorieën minstens één ouder af  te vaardigen.

 

PRAKTISCH

TEKST

CONTACTGEGEVENS

Varingstraat 1E

9090 Melle

 

Tel : 0476/91.57.60

E-mail : infotenstar@telenet.be

LIKE ONS OP FACEBOOK

Alle foto's die op deze website te zien zijn, zijn eigendom van FC Tenstar Melle. Ingevolge de wet op de privacy hebben alle betrokkenen en ouders het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gepubliceerde foto's waarop zij of hun kinderen voorkomen. Indien zij dit niet wenselijk vinden, volstaat het een mailtje te verzenden naar ons contactadres. De foto's zullen dan onmiddellijk worden verwijderd.

 

Deze foto's mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de webmaster.

 

© 2017, Tenstar Melle, Alle rechten voorbehouden

 

Website door Yanis DM