FC TENSTAR MELLE

Officiële website

Stamnumer : 7206

BEDRAGEN

Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

 

 - voor de jeugdspelers van U6 t/m U21:  195 euro

 

 - voor de jeugdspelers van U6 t/m U21, indien reeds een ander gezienslid is aangesloten en 195 euro lidgeld betaalt:  145 euro

 

- voor de zondagreserven:  145 euro

 

- voor de senioren (beloften en 1e ploeg):  250 euro + 100 euro in ruil voor 6 kaarten voor onze activiteiten

 

De betaling dient tegen uiterlijk 31/07/2018 te worden gedaan door overschrijving op het rekeningnummer BE58 3630 1053 8179, met als referentie de volledige naam en de geboortedatum van de speler.

 

Iedere speler die niet in orde is met het lidgeld, is niet speelgerechtigd, noch verzekerd op training.  In het belang van de correcte betalers, zal hierop streng worden toegezien.

VERMINDERINGEN

Elke aangesloten speler kan een deel van het betaalde lidgeld terugkrijgen via zijn/haar ziekenfonds. Het terugbetaalde bedrag is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij hij/zij is aangesloten.

 

Meer info vindt u terug op de site van uw mutualiteit. De aanvraagformulieren voor de 4 grootste mutualiteiten vindt u hieronder :

 

                     - Christelijke Mutualiteit

                     - Liberale Mutualiteit

                     - Socialistische Mutualiteit

                     - Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

 

Bent u inwoner van Melle, dan wordt u van het inschrijvingsgeld 15 euro  ( of 20 euro voor o.m. alleenstaande ouders )  terugbetaald door de gemeente Melle. Daarvoor volstaat het een aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de Sportdienst Melle.  Alle info vindt u terug op de website www.melle.be.

 

 

CONTACTGEGEVENS

Varingstraat 1E

9090 Melle

 

Tel : 0476/91.57.60

E-mail : infotenstar@telenet.be

LIKE ONS OP FACEBOOK

Alle foto's die op deze website te zien zijn, zijn eigendom van FC Tenstar Melle. Ingevolge de wet op de privacy hebben alle betrokkenen en ouders het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gepubliceerde foto's waarop zij of hun kinderen voorkomen. Indien zij dit niet wenselijk vinden, volstaat het een mailtje te verzenden naar ons contactadres. De foto's zullen dan onmiddellijk worden verwijderd.

 

Deze foto's mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de webmaster.

 

© 2017, Tenstar Melle, Alle rechten voorbehouden

 

Website door Yanis DM