FC TENSTAR MELLE

Officiële website

Stamnumer : 7206

JEUGDOPLEIDINGSPLAN

De afgelopen jaren werd heel veel energie in de jeugdwerking van Tenstar Melle gestopt. Het resultaat is een groeiende jeugdopleiding, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daardoor verkregen we ook een positief imago in het lokale sportlandschap.

Om deze dynamiek niet verloren te laten gaan was het noodzakelijk om een jeugdopleidingsplan op te maken. De eerste versie dateert van 2011.

 

Door de explosie die onze jeugdwerking de voorbije 5 jaren kende, en naar aanleiding van de Footpass diende ons jeugdopleidingsplan echter vorig jaar te worden vernieuwd, Het eerste deel over de structuur van onze jeugdwerking was duidelijk aan een update toe. Tevens zijn de takenpakketten van de sleutelfiguren binnen de jeugdwerking aangepast en verder uitgediept. En ten slotte zijn de missie en visie bijgewerkt.

 

Klik hieronder voor volledig overzicht van dit plan.

FOOTPASS

 

Naar aanleiding van de audit door Foot Pass die in de loop van 2016 werd uitgevoerd, werd ons op 19 december 2016 het "BASIC QUALITY LABEL REGIONAAL" toegekend.

 

Double pass heeft de ambitie om, samen met Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren. Hoe? Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel. Double pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

Op basis van onze audits gebeurt de competitie-indeling in samenwerking met VFV.

 

Het double pass model

 

Het kwaliteitslabel van double pass blijft drie voetbalseizoenen geldig. De geldigheid ervan start bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen volgend op de audit. Nadien dient de club opnieuw een audit te laten uitvoeren.

CONTACTGEGEVENS

Varingstraat 1E

9090 Melle

 

Tel : 0476/91.57.60

E-mail : infotenstar@telenet.be

LIKE ONS OP FACEBOOK

Alle foto's die op deze website te zien zijn, zijn eigendom van FC Tenstar Melle. Ingevolge de wet op de privacy hebben alle betrokkenen en ouders het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gepubliceerde foto's waarop zij of hun kinderen voorkomen. Indien zij dit niet wenselijk vinden, volstaat het een mailtje te verzenden naar ons contactadres. De foto's zullen dan onmiddellijk worden verwijderd.

 

Deze foto's mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de webmaster.

 

© 2017, Tenstar Melle, Alle rechten voorbehouden

 

Website door Yanis DM