FC TENSTAR MELLE

Officiële website

Stamnumer : 7206

ALGEMEEN

FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

 

Daarom willen wij actief werken aan de bewustwording bij iedereen die betrokken is bij de club, zodat deze  een ontmoetingsplaats kan zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen

 

Aangezien dit vraagt om duidelijke regels, werd een gedragscode opgesteld die hierbij kan helpen.

 

De bestuursleden, de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels.

 

Uiteraard geldt de gedragscode voor alle leden . Iedereen die FC Tenstar Melle actief is, wordt verondersteld op de hoogte te zijn van deze gedragscode en ze na te leven. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

 

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden.

 

Eerst proberen we duidelijk te maken wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich toch niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen.  We noemen dit dan sancties.

 

De club vraagt dan ook uitdrukkelijk dat al onze leden de onderstaande gedragscode  aandachtig lezen en toepassen in  de praktijk.  Klik op de kikker.

CONTACTGEGEVENS

Varingstraat 1E

9090 Melle

 

Tel : 0476/91.57.60

E-mail : infotenstar@telenet.be

LIKE ONS OP FACEBOOK

Alle foto's die op deze website te zien zijn, zijn eigendom van FC Tenstar Melle. Ingevolge de wet op de privacy hebben alle betrokkenen en ouders het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gepubliceerde foto's waarop zij of hun kinderen voorkomen. Indien zij dit niet wenselijk vinden, volstaat het een mailtje te verzenden naar ons contactadres. De foto's zullen dan onmiddellijk worden verwijderd.

 

Deze foto's mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de webmaster.

 

© 2017, Tenstar Melle, Alle rechten voorbehouden

 

Website door Yanis DM